1800 6622

Video clips

Ceo Chìa Khóa Thành Công 2019 | CEO Đàm Hữu Hoàng | Số 14: Làm lớn bắt đầu từ nhỏ

Ceo Chìa Khóa Thành Công 2019 | CEO Đàm Hữu Hoàng | Số 14: Làm lớn bắt

17:19 | 24/04/2019
“Những câu chuyện thật” của CEO – Chìa khóa thành công, cùng sự xuất hiện của Chủ tịch Secoin, Ông Đinh Hồng Kỳ dưới vai trò là khách mời chuyên gia phần “Bàn tròn CEO” với câu chuyện “ ...
Những câu chuyện thật của CEO Chìa Khóa Thành Công 2019 - Chuyên gia Đinh Hồng Kỳ (17/03/2019)

Những câu chuyện thật của CEO Chìa Khóa Thành Công 2019 - Chuyên gia Đinh

17:14 | 24/04/2019
chương trình “Những câu chuyện thật” của CEO – Chìa khóa thành công, cùng sự xuất hiện của Chủ tịch Secoin, Ông Đinh Hồng Kỳ dưới vai trò là khách mời chuyên gia phần “Bàn tròn CEO” với ...
Secoin Encaustic Cement Tile with the Tradition from 1910

Secoin Encaustic Cement Tile with the Tradition from 1910

13:34 | 26/03/2019
The French were believed to be the first to start encaustic cement tile production around 1850 in Viviers. In early 20th century, the first tile machines made in France were sent to Vietnam and served for the constructions of the French in ...
Hotel California

Hotel California

08:46 | 26/03/2019
Secoin Handmade Cement Tiles at Hotel Californian (2018)  
Secoin - Đề án tư vấn sản xuất tinh gọn Secoin của Panasonic ESBCT

Secoin - Đề án tư vấn sản xuất tinh gọn Secoin của Panasonic ESBCT

08:36 | 26/03/2019
Đề án tư vấn sản xuất tinh gọn Secoin của Panasonic ESBCT
Giới hạn tin theo ngày :    

Đăng ký nhận bản tin