1800 6622

Tuyển dụng

6f81062f0b2ae974b03b

SECOIN HÀ NỘI TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH (15:49 | 27/08/2019)

Địđim làm vic:  

Secoin Hà Nôi:  59 Hàng Chuối, Quận  Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam  (1nhân viên)

Secoin Hà Tây  : Km24, QL6, ĐCN Tiên Phương, Chương Mỹ, Hà Nội (1 nhân viên)

Secoin Hưng Yên: Km15, QL5, Mộc Ty, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên (1nhân viên) 
6f81062f0b2ae974b03b

SECOIN HÀ NỘI TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KẾ TOÁN (15:44 | 27/08/2019)

Địđim làm vic:  Km24, QL6, ĐCN Tiên Phương, Chương Mỹ, Hà Nội 
6f81062f0b2ae974b03b

SECOIN HÀ NỘI TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN NAM QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG (15:34 | 27/08/2019)

Địđim làm vic: 

+ Secoin Hưng Yên : Km15, QL5, Mộc Ty, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên    (1nhân viên)

+ Secoin Hà Tây : Km24, QL6, ĐCN Tiên Phương, Chương Mỹ, Hà Nội  (1nhân viên)

  
6f81062f0b2ae974b03b

SECOIN HÀ NỘI TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN SALE PHÒNG THỊ TRƯỜNG NƯỚC NGOÀI (16:05 | 28/06/2019)

Địđim làm vic:  Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Secoin: 59 Hàng Chuối, phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 
6f81062f0b2ae974b03b

SECOIN HƯNG YÊN TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG (16:02 | 28/06/2019)

Địa điểm làm việc: Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng Secoin Hưng Yên - Km15, QL5, thôn Mộc Ty, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.
Đăng ký nhận bản tin