1800 6622

Tuyển dụng

Logo_xanh_01

SECOIN HƯNG YÊN TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG (14:29 | 09/04/2018)

Địa điểm làm việc: Km 15, Quốc Lộ 5, Mộc Ty, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên            
Logo_xanh_01

SECOIN HƯNG YÊN TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KCS (14:59 | 06/04/2018)

Địa điểm làm việc: Km 15, Quốc Lộ 5, Mộc Ty, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên  
Logo_xanh_01

SECOIN HƯNG YÊN TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH LÀM VIỆC TẠI NHÀ MÁY (14:54 | 06/04/2018)

Địa điểm làm việc: Km 15, Quốc Lộ 5, Mộc Ty, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên         
Logo_xanh_01

SECOIN HƯNG YÊN TUYỂN DỤNG THỢ CƠ KHÍ SỬA CHỮA (14:50 | 06/04/2018)

Địa điểm làm việc: Km 15, Quốc Lộ 5, Mộc Ty, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên   
Logo_xanh_01

SECOIN HƯNG YÊN TUYỂN DỤNG LÁI XE XÚC LẬT XE NÂNG (14:46 | 06/04/2018)

Địa điểm làm việc: Km 15, Quốc Lộ 5, Mộc Ty, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên    
Đăng ký nhận bản tin