1800 6622

Hưng Yên

Logo_xanh_01

SECOIN HƯNG YÊN TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KCS (14:59 | 20/11/2018)

Địa điểm làm việc: Km 15, Quốc Lộ 5, Mộc Ty, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên  
Logo_xanh_01

SECOIN HƯNG YÊN TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH LÀM VIỆC TẠI NHÀ MÁY (14:54 | 20/11/2018)

Địa điểm làm việc: Km 15, Quốc Lộ 5, Mộc Ty, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên         
Logo_xanh_01

SECOIN HƯNG YÊN TUYỂN DỤNG THỢ CƠ KHÍ SỬA CHỮA (14:50 | 20/11/2018)

Địa điểm làm việc: Km 15, Quốc Lộ 5, Mộc Ty, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên   
Logo_xanh_01

SECOIN HƯNG YÊN TUYỂN DỤNG LÁI XE XÚC LẬT XE NÂNG (14:46 | 20/11/2018)

Địa điểm làm việc: Km 15, Quốc Lộ 5, Mộc Ty, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên    
Đăng ký nhận bản tin