1800 6622

Hà Tây

Logo_xanh_01

SECOIN HÀ TÂY TUYỂN DỤNG QUẢN LÝ SẢN XUẤT (13:50 | 20/11/2018)

Địa điểm làm việc: Km 24, QL 6 , Điểm CN Tiên Phương, Chương Mỹ, Hà Tây            
Logo_xanh_01

SECOIN HÀ TÂY TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KCS TẠI NHÀ MÁY (13:42 | 20/11/2018)

Địa điểm làm việc: Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội      
Đăng ký nhận bản tin