1800 6622

Giải thưởng và thành tích

1. Giải thưởng và thành tích trong nước 

1_GCN_Secoin_THQG_2018_2020  

 

 

 

        2_BK2018_Thu_Tuong_tap_the_so_1786         3_BK2019_Bo_XD_DHK_so_157_1    

Thương Hiệu Quốc Gia 

2018 - 2020

            Bằng khen của Thủ Tướng Chính Phủ  2018         Bằng khen của Bộ Xây Dựng năm 2019    
3_BK2019_Bo_XD_DHK_so_157_2             3_BK2019_Bo_XD_tap_the_so_157         6_Co_thi_dua_2018_UBND_Tinh_Hung_Yen_tap_the_so    

Bằng khen của Bộ Xây Dựng năm 2019

           

Bằng khen của Bộ Xây Dựng năm 2019

        Cờ Thi Đua của UBND tỉnh Hưng Yên năm 2019    
bangkhenUBND_Ong_DHK             bangkhenUBND_Ba_Lien_Huong         bangkhenUBND_Cong_ty  
Bằng khen của UBND Tp.HCM năm 2019             Bằng khen của UBND Tp.HCM năm 2019         Bằng khen của UBND Tp.HCM năm 2019  
4_doanh_nhan_2018             4_BK_doanh_nghiep_tieu_bieu         5_Bang_khen_UBND_Tinh_Binh__Duong  
Bằng khen Doanh nhân tiêu biểu của UBND Tp.HCM năm 2018             Bằng khen Doanh nghiệp tiêu biểu của UBND Tp.HCM năm 2018         Bằng khen của UBND tỉnh Bình Dương năm 2019  
viber_image_2019_05_03__133032             7_Sao_vang_dat_viet            
Bằng kgen của UBND huyện Chương Mỹ Hà Nội 2018             Sao vàng Đất Việt            
secoin_vietnam_value             Vietnamvalue         top_product_1  

Thương Hiệu Quốc Gia  

Vietnam Value

           

  Thương Hiệu Quốc Gia  

Vietnam Value 

       

 Sản phẩm vật liệu xây dựng tiêu biểu 2016 - Top Product

 
                           
Doanh_nghiep_tieu_bieu             Screen_Shot_2017_01_01_at_131103         02_Giai_thuong_EY_2  

Doanh nghiệp tiêu biểu Tp. Hồ Chí Minh năm 2016

           

   Doanh nhân tiêu biểu Tp. Hồ Chí Minh năm 2016

       

EY Bản lĩnh Doanh nhân lập nghiệp năm 2014

 
                           
Screen_Shot_2017_01_01_at_131958             Screen_Shot_2017_01_01_at_131850         Screen_Shot_2017_01_01_at_131437  

Nhà lãnh đạo sáng tạo nhất        Mark of Respect 2015

           

   Bằng khen của UBND Tp. Hà Nội   năm 2014

       

Bằng khen của UBND Tp. Hà Nội năm 2014

 
                           
Bang_khen_UBND_Tp_Ha_Noi_1             Bang_khen_Bo_xay_dung____Cong_ty_Secoin         Bang_khen_Tong_hoi_xay_dung_VN  

Bằng khen của UBND Tp. Hà Nội   năm 2013

           

   Bằng khen của Bộ Xây dựng     năm 2013

       

Bằng khen của Tổng hội vật liệu xây dựng năm 2013

 
                           
BK_TTCP___Lon_1             Bang_khen___UBQG_ve_HTKT2006         Bo_tai_chinh_1  
Hai lần nhận bằng khen của Thủ tưởng Chính phủ năm 2004, 2006             Bằng khen của UBQG về hợp tác kinh tế         Bằng khen của Bộ Tài chính  
                           
Gia_toc_doanh_nhan_31             Gia_toc_Doanh_nhan         Hoi_gom_su_XD  
Công nhận Gia Tộc Doanh nhân của Trung tâm văn hóa doanh nghiệp             Công nhận Gia Tộc Doanh nhân của Trung tâm văn hóa doanh nghiệp         Nhận bằng khen của Hiệp hội Gốm sứ xây dựng  
                           
SVDV_2006_1             Thuogn_hieu_viet_1         Nhan_bang_khen_1_1  
Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt liên tiếp từ 2003-2007             Doanh nghiệp Việt nam uy tín chất lượng         Nhận bằng khen của Bộ Tài chính  
                           
Cup_vang_VietBuild             cup_vang_thvlxd_2         Doanh_nghiep_tre_tieu_bieu_2  
Cúp vàng thương hiệu ngành Xây dựng             Cúp vàng thương hiệu vật liệu xây dựng         Doanh nghiệp trẻ tiêu biểu  
HCV_EXPO_1             Huy_Chuong_HCQT_1         Huy_chuong_vang_gian_hang_EXPO_1  
Huy chương vàng Hội chợ Expo             Huy chương vàng Hội chợ Quốc tế         Huy chương vàng gian hàng hội chợ Expo  
                           
Cùng gần 20 bằng khen của các Sở - Ban ngành và gần 40 huy chương vàng tại các hội chợ trong nước và quốc tế.

                                 

2. Các giải thưởng Quốc tế

Dsc00006barons           2            
b           3           DSC00004

      

"Những Công ty hàng đầu của vùng Viễn đông và Úc- Á" - đó là tên của ấn phẩm mà SECOIN được đăng tải liên tục từ năm 1995 đến nay.

"Những nhân vật nổi tiếng thế giới", "2000 trí tuệ nổi bật của thế kỷ 20", "500 nhà lãnh đạo của Châu Á thế kỷ mới",...- đó là một trong 12 ấn phẩm của Mỹ, Anh, Ấn độ mà Gs. Đinh Xuân Bá, Chủ tịch SECOIN đã được đăng tiểu sử.

Đăng ký nhận bản tin