1800 6622

Dự án miền Trung

Dự án Đất xanh miền Trung

Dự án Đất xanh miền Trung

Secoin cung cấp sản phẩm

Sản phẩm: Gạch SIP tự chèn và Ngói màu cao cấp

Năm 2018

Gạch SIP tự chèn và Ngói màu cao cấp Secoin sử dụng cho dự án Đất xanh miền Trung, Đà Nẵng

Dự án Sao biển

Dự án Sao biển

Secoin cung cấp sản phẩm

Sản phẩm: Ngói màu cao cấp

Năm 2018

Ngói màu cao cấp Secoin sử dụng cho dự án Sao biển, Quảng Bình

Khách sạn Green Hotel Đà Nẵng

Khách sạn Green Hotel Đà Nẵng

Secoin cung cấp sản phẩm

Sản phẩm: Gạch Terrazzo

Năm 2017

Gạch Terrazzo Secoin sử dụng tại Khách sạn Green Hotel Đà Nẵng

Vincom Quảng Bình

Vincom Quảng Bình

Secoin cung cấp sản phẩm

Sản phẩm: Ngói màu

Năm 2017

Ngói màu Secoin sử dụng tại Dự án Vincom Quảng Bình

Đà Nẵng

Đà Nẵng

Secoin cung cấp sản phẩm

Sản phẩm: Gạch

Năm 2017

Secoin Đà Nẵng cung cấp gạch chỉnh trang Tp. Đà Nẵng

FLC Quy Nhơn

FLC Quy Nhơn

Secoin cung cấp sản phẩm

Sản phẩm: Gạch trồng cỏ

Năm 2016

Gạch trồng cỏ Secoin được sử dụng tại khu nghỉ dưỡng cao cấp FLC Quy Nhơn - Tp. Quy Nhơn

Resort Dấu Ấn tại Hội An

Resort Dấu Ấn tại Hội An

Secoin cung cấp sản phẩm

Sản phẩm: Gạch bông cao cấp

Năm 2016

Gạch bông cao cấp Secoin được sử dụng tại Resort Dấu Ấn - Hội An

Dự án Senvilla

Dự án Senvilla

Secoin cung cấp sản phẩm

Sản phẩm: Ngói màu

Năm 2016

Ngói màu Secoin được sử dụng tại dự án Senvilla Hội An

Dự án APEC tại Tp. Đà Nẵng

Dự án APEC tại Tp. Đà Nẵng

Secoin cung cấp sản phẩm

Sản phẩm: Gạch Terrazzo

Năm 2016

Gạch Terrazzo Secoin được cung cấp cho Dự án Apec tại Tp. Đà Nẵng

Khu đô thị FPT City Đà Nẵng

Khu đô thị FPT City Đà Nẵng

Secoin cung cấp sản phẩm

Sản phẩm: Gạch Terrazzo

Năm 2017

Gạch Terrazoo Secoin sử dụng tại Dự án Khu đô thị FPT City Đà Nẵng



Đăng ký nhận bản tin