1800 6622

Khu biệt thự cao cấp Saigon Pearl

Khu biệt thự cao cấp Saigon Pearl
Mô tả dự án

Secoin cung cấp sản phẩm

Sản phẩm: Ngói Phẳng Pháp

Năm 2016

Dự án khu biệt thự cao cấp Saigon Pearl sử dụng Ngói Phẳng Pháp Secoin (Tp. Hồ Chí Minh)

Đăng ký nhận bản tin