1800 6622

Khu đô thị SALA

Khu đô thị SALA
Mô tả dự án

Secoin cung cấp sản phẩm

Sản phẩm: Gạch Bê tông cốt liệu

Năm 2016

Dự án công trình SARIMI khu đô thị SALA sử dụng gạch Bê tông cốt liệu Secoin (Tp. Hồ Chí Minh)

Đăng ký nhận bản tin