1800 6622

Biệt thự cao cấp Saigon Pearl - Tp. Hồ Chí Minh

Biệt thự cao cấp Saigon Pearl - Tp. Hồ Chí Minh
Mô tả dự án
  • Secoin cung cấp sản phẩm
  • Sản phẩm: Ngói phẳng Kiểu Pháp
  • Năm: 2015 - 2016

Ngói phẳng kiểu Pháp Secoin sử dụng tại dự án biệt thự cao cấp Saigon Pearl giai đoạn 3 (Tp.HCM).

 

Đăng ký nhận bản tin