1800 6622

Bản quyền và nhãn hiệu

Thương hiệu và bản quyền
 
Xây dựng và bảo vệ thương hiệu là một trong những việc quan trong được Ban lãnh đạo Secoin đưa lên hàng đầu với triết lý xây dựng thương hiệu cũng chính là xây dựng hình ảnh của doanh nghiệp và nâng cao vị thế của doanh nghiệp trên thị trường. Trải qua 25 năm phát triển, Secoin tạo cho mình được một thương hiệu vững chắc. Để giữ cho các thương hiệu không bị xâm phạm, Secoin đã đăng ký bảo hộ các thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa, bản quyền cho các sản phẩm vì đây chính là các tài sản trí tuệ của Secoin cũng như quyền lợi của khách hàng. Secoin đã ủy quyền cho Văn phòng tư vấn Luật Phạm & Liên Danh đại diện cho Secoin đăng ký cũng như bảo vệ các tài sản trí tuệ này của mình. 
 

Thương hiệu Secoin

Thuong_hieu_120x90
Giấy chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa: Secoin
- Số đăng ký: 81759 

- Số quyết định: 5212/QD-SHTT
- Ngày hết hạn: 30/09/2015

Nhãn hiệu Seterra

Nhan_hieu_Seterra_120x90
Giấy chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa: Seterra
- Số đăng ký: 
33 354
- Số quyết định:0359/QDNH
- Ngày hết hạn: 20/11/2018

Thương hiệu Envy 

Thuong_hieu_120x90
Giấy chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa: Envy Decorative panel
- Số đăng ký: 220262

- Số quyết định: 10687/QĐ-SHTT
- Ngày hết hạn: 20/11/2022

Chính sách chất lượng

Chinh_sach_chat_luong_120x90
Số: 1508/2009QTG
Ngày cấp: 28/05/2009

Tầm nhìn - Sứ mệnh - Triết lý kinh doanh

 Tam_nhin_su_menh_Triet_ly_kinh_doanh_120x90 Số: 1515/2009/QTG                                                                         
  Ngày: 28/05/2009

Hình thức thể hiện Catalog Ngói màu Secoin

Hinh_thuc_the_hien_Catalog_Ngoi_mau_Secoin_120x90
Số: 1557/2009/QTG
Ngày: 01/06/2009

Bản quyền Hình thức thể hiện Ngói giả đá 

Ban_quyen_hinh_thuc_the_hien_Ngoi_gia_da_120x90
Số: 1556/2009/QTG
Ngày: 29/05/2009

Website www.secointile.com

Website_wwwsecointilecom_120x90
Số: 1535/2009/QTG
Ngày: 28/05/2009

Website www.secoin.vn

Website_wwwsecoinvn_120x90
Số: 1509/2009/QTG
Ngày: 28/05/2009

Bản quyền sản phẩm Ngói sóng lớn

Ban_quyen_san_pham_Ngoi_song_lon_120x90

Bài viết về ngói màu Secoin

Ban_quyen_san_pham_Ngoi_song_lon_120x90
Số: 4379/2008/QTG
Ngày: 25/11/2008

 

Bản quyền sản phẩm Ngói sóng nhỏ

Ban_quyen_san_pham_Ngoi_song_lon_120x90
Số: 4412/2008/QTG
Ngày: 27/11/2008

Thông điệp Gạch bông

Ban_quyen_san_pham_Ngoi_song_lon_120x90
Số: 1120/2011/QTG
Ngày: 05/05/2011

Bài viết về gạch Lavato

Ban_quyen_san_pham_Ngoi_song_lon_120x90
Số: 4411/2008/QTG
Ngày: 27/11/2008

Bài viết về gạch nghệ thuật

Ban_quyen_san_pham_Ngoi_song_lon_120x90
Số: 4380/2008/QTG
Ngày:25/11/2008

Bài viết về gạch Sabbiato

Ban_quyen_san_pham_Ngoi_song_lon_120x90
Số: 4360/2008/QTG
Ngày:24/11/2008

 

Các câu Slogan

Các câu Slogan đã được đăng ký nhãn hiệu hàng hóa
- Kết tinh giá trị
- Luôn tạo ra sự mới lạ
- Vua gạch ngoài trời
- Ngói Nhật cho nhà Việt

Bản quyền Linh hồn của gạch

Ban_quyen_san_pham_Ngoi_song_lon_120x90Đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa: Linh hồn của gạch
- Số đơn: 4-2019-06983

- Ngày nộp đơn: 11/03/2019

 

 

Bản quyền The spirit of tile 

Ban_quyen_san_pham_Ngoi_song_lon_120x90Đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa: The spirit of tile 
- Số đơn: 4-2019-06982
- Ngày nộp đơn: 11/03/2019
 
 

Bằng độc quyền quyền kiểu dáng công nghiệp - Gạch thông gió (SVB-19)

Ban_quyen_san_pham_Ngoi_song_lon_120x90Đơn đăng ký Bản quyền kiểu dáng công nghiệp - Gạch thông gió (SVB-19)
- Số đơn: 3-2019-02712
- Ngày nộp đơn: 14/12/2018

 

Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp - Gạch thông gió (SVB-16)

Ban_quyen_san_pham_Ngoi_song_lon_120x90Đơn đăng ký Bản quyền kiểu dáng công nghiệp - Gạch thông gió (SVB-16)
- Số đơn: 3-2019-02711
- Ngày nộp đơn: 14/12/2018

 

Bản quyền kiểu dáng công nghiệp - Gạch thông gió (SVB-21)

Ban_quyen_san_pham_Ngoi_song_lon_120x90Đơn đăng ký Bản quyền kiểu dáng công nghiệp - Gạch thông gió (SVB-21)
- Số đơn: 3-2019-00177
- Ngày nộp đơn: 14/01/2019

 

Bản quyền kiểu dáng công nghiệp - Gạch thông gió (SVB-22)

Ban_quyen_san_pham_Ngoi_song_lon_120x90Đơn đăng ký Bản quyền kiểu dáng công nghiệp - Gạch thông gió (SVB-22)
- Số đơn: 3-2019-00176
- Ngày nộp đơn: 14/01/2019
 
 

Bản quyền kiểu dáng công nghiệp - Gạch thông gió (SVB-23)

Ban_quyen_san_pham_Ngoi_song_lon_120x90Đơn đăng ký Bản quyền kiểu dáng công nghiệp - Gạch thông gió (SVB-23)
- Số đơn: 3-2019-00206
- Ngày nộp đơn:18/01/2019
 
 
 

Bản quyền BROSSARD MOPIN

Ban_quyen_san_pham_Ngoi_song_lon_120x90-Đơn đăng ký: Bản quyền BROSSARD MOPIN
- Số đơn: 4-2018-35153
- Ngày nộp đơn: 10/10/2018

 

Bản quyền kiểu dáng công nghiệp - Ngói sóng Vuông

Ban_quyen_san_pham_Ngoi_song_lon_120x90Quyết định số: 18493/QĐ-SHTT
Ngày: 12/03/2019
 
 
 
 

Bản quyền tác giả - Sổ tay nhận diện của công ty Secoin

Ban_quyen_san_pham_Ngoi_song_lon_120x90- Số quyết định: 1890/2019/QTG
- Ngày: 29/03/2019
 

 

 

Bằng độc quyền - Ngói phẳng kiểu Pháp 

Ban_quyen_san_pham_Ngoi_song_lon_120x90- Số quyết định: 29094/QD-SHTT
- Ngày: 20/05/2015
 

 

Đăng ký nhận bản tin