Hotline: 1800 6622

Sài Gòn

6f81062f0b2ae974b03b

SECOIN SÀI GÒN TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN E-MARKETING (17:16 | 24/06/2019)

Địa điểm làm việc:  Số 9 Đường D2, Sài Gòn Pearl – 92 Nguyễn Hữu Cảnh, P. 22, Q. Bình Thạnh, TP.HCM  
6f81062f0b2ae974b03b

SECOIN SÀI GÒN TUYỂN DỤNG TRƯỞNG NHÓM DIGITAL MARKETING (17:13 | 24/06/2019)

Địa điểm làm việc:  Số 9 Đường D2, Sài Gòn Pearl – 92 Nguyễn Hữu Cảnh, P. 22, Q. Bình Thạnh, TP.HCM  
6f81062f0b2ae974b03b

SECOIN SÀI GÒN TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN SALE PHÒNG THỊ TRƯỜNG NƯỚC NGOÀI (17:01 | 24/06/2019)

Địa điểm làm việc:  Số 9 Đường D2, Sài Gòn Pearl – 92 Nguyễn Hữu Cảnh, P. 22, Q. Bình Thạnh, TP.HCM 
6f81062f0b2ae974b03b

SECOIN SÀI GÒN TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KẾ TOÁN (17:39 | 25/02/2019)

Địa điểm làm việc:  

Nhà máy Tây Sài Gòn: Số B9 - B17, KCN Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, TP.HCM 
6f81062f0b2ae974b03b

SECOIN SÀI GÒN TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH VẬT LIỆU XÂY DỰNG (17:33 | 25/02/2019)

Địa điểm làm việc:

 Số 9 Đường D2, Sài Gòn Pearl – 92 Nguyễn Hữu Cảnh, P. 22, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chính Minh và Nhà máy Bình Dương (gần chân cầu vượt Sóng Thần).