Hotline: 1800 6622

Hợp chuẩn, hợp qui

Các sản phẩm gạch ngói nghệ thuật không nung sản xuất bởi hệ thống Nhà máy Secoin tại ba miền Bắc - Trung - Nam đã được chứng nhận hợp chuẩn, hợp qui và đáp ứng được các tiêu chuẩn để sử dụng tại các công trình xây dựng trong nước và quốc tế.

(click vào hình để phóng to Giấy chứng nhận)

SECOIN MIỀN BẮC

Secoin_HN___GCN_hop_chuan_gach_Bong

Giấy chứng nhận Hợp chuẩn Gạch bông

Secoin_HN___GCN_hop_qui_gach_Terrazzo

Giấy chứng nhận Hợp qui Gạch terrazzo

Secoin_HN___GCN_hop_chuan_Ngoi_V

Giấy chứng nhận Hợp chuẩn Ngói màu

Secoin_HN___GCN_hop_chuan_gach_M200_M300

Giấy chứng nhận Hợp chuẩn
Gạch bê tông tự chèn mác M200-M300

Secoin_HN___GCN_hop_qui_gach_M75

Giấy chứng nhận Hợp qui
Gạch bê tông mác M7.5

 

 

SECOIN MIỀN TRUNG

 

Giấy chứng nhận Hợp chuẩn Gạch bông

 

Giấy chứng nhận Hợp qui Gạch terrazzo

 

Giấy chứng nhận Hợp chuẩn Ngói màu

 

Giấy chứng nhận Hợp chuẩn 
Gạch bê tông tự chèn mác M200-M300

 

Giấy chứng nhận Hợp qui 
Gạch bê tông mác M7.5

 

 

SECOIN MIỀN NAM

Secoin_Mien_Nam_Hop_chuan_Gach_bong

Giấy chứng nhận Hợp chuẩn Gạch bông

Secoin_Mien_Nam__Hop_chuan_Gach_Terrazzo

Giấy chứng nhận Hợp chuẩn Gạch terrazzo

Secoin_Mien_Nam__Hop_chuan_Ngoi_mau

Giấy chứng nhận Hợp chuẩn Ngói màu

Secoin_Mien_Nam_Hop_chuan_Gach_tu_chen_M20_M30_M40_M50

Giấy chứng nhận Hợp chuẩn 
Gạch bê tông tự chèn mác M200-M300

Secoin_Mien_Nam_Hop_quy_Gach_be_tong_M75

Giấy chứng nhận Hợp qui 
Gạch bê tông mác M7.5