Hotline: 1800 6622

Chứng nhận Tư vấn Sản xuất Tinh gọn của Panasonic đối với Hệ thống Secoin

Bắt đầu từ tháng 3/2018, Viện Giáo dục Đào tạo Panasonic ESBCT (Nhật Bản) đã triển khai Đề án Tư vấn Sản xuất Tinh gọn của đối với hệ thống nhà máy của Secoin. Tới thời điểm hoàn thành chương trình vào tháng 3/2019, Secoin đã trở thành doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên nhận được tư vấn, đào tạo và triển khai sản xuất tinh gọn từ Panasonic ESBCT.

Panasonic_Certificate_of_Consultation_2019_JapanesePanasonic_Certificate_of_Consultation_2019

Chứng nhận Tư vấn Sản xuất Tinh gọn của Panasonic đối với Hệ thống Secoin

(click để xem chi tiết nội dung chứng nhận) 

 

Panasonic_1

Ngài Yukihiro Okamura, Chủ tịch Panasonic ESBCT trao
Chứng nhận
Tư vấn Sản xuất Tinh gọn cho Ban Giám đốc Secoin

 

Panasonic_3

Các chuyên gia Panasonic cùng đội ngũ quản lý của Secoin miền Bắc, miền Trung và miền Nam