Hotline: 1800 6622

Bình Dương

Logo_tieng_viet_mau_xanh

SECOIN TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG (12:59 | 15/03/2018)

Địa điểm làm việc Nhà máy Bình Dương: 1/8 Lê Văn Tách, KP. Bình Đường 1, P. An Bình, TX. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương (gần chân cầu vượt Sóng Thần). 
Logo_tieng_viet_mau_xanh

SECOIN TUYỂN DỤNG KỸ SƯ SILICAT (11:23 | 15/03/2018)

Địa điểm làm việc: 1/8 Lê Văn Tách, KP. Bình Đường 1, P. An Bình, TX. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương (gần chân cầu vượt Sóng Thần) 
Logo_xanh_01

SECOIN TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KẾ TOÁN CÔNG NỢ (08:37 | 15/03/2018)

Địa điểm làm việc:  1/8 Lê Văn Tách, KP.Bình Đường 1, P. An Bình, TX. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương (chân cầu vượt Sóng Thần).

  
Logo_xanh_01

SECOIN TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN CƠ ĐIỆN (14:26 | 14/07/2014)

Địa điểm làm việc: Nhà máy Bình Dương,  1/8 Lê Văn Tách, KP. Bình Đường 1, P. An Bình, TX. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương (gần chân cầu vượt Sóng Thần).