1800 6622

SECOIN - HÀNH TRÌNH 30 NĂM KHẲNG ĐỊNH THƯƠNG HIỆU VIỆT

Friday, 26/04/2019, 11:54 GMT+7

SECOIN - HÀNH TRÌNH 30 NĂM KHẲNG ĐỊNH THƯƠNG HIỆU VIỆT

Tạp chí Vật Liệu Xây Dựng - Secoin là một trong những công ty TNHH đầu tiên của Việt Nam được thành lập bởi GS. Đinh Xuân Bá và gia đình cùng các cộng sự Secoin bắt đầu sự nghiệp kinh doanh với triết lý "Vì một doanh nghiệp giàu chất sám".

8


Written : admin

Search date :    

News letter