1800 6622

recruitment

Logo_chuan_SECOIN4_1

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA (15:11 | 25/08/2017)

Công ty Cổ phần Secoin

Địa chỉ: Số 9 đường D2, SaiGon Pearl – 92 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q. Bình Thạnh, TP. HCM 
Logo_Secoin_2018___TV__mau_xanh

NHÂN VIÊN MARKETING (15:09 | 15/03/2018)

Công ty Cổ phần Secoin

Địa chỉ: Số 9 đường D2, SaiGon Pearl – 92 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q. Bình Thạnh, TP. HCM 
Logo_Secoin_2018___TV__mau_xanh

NHÂN VIÊN E-MARKETING (15:07 | 15/03/2018)

Công ty Cổ phần Secoin

Địa chỉ: Số 9 đường D2, SaiGon Pearl – 92 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q. Bình Thạnh, TP. HCM 
Logo_Secoin_2018___TV__mau_xanh

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN (15:05 | 15/03/2018)

1. Công ty CP Secoin Tây Sài Gòn

Địa chỉ: B9-B17, đường số 12, KCN Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP. HCM.

2. Công ty CP Đầu tư Công nghiệp Sài Gòn Secoin

Địa chỉ: 1/8 Lê Văn Tách, KP. Bình Đường 1, P. An Bình, TX. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương (gần chân cầu vượt Sóng Thần) 
Logo_chuan_SECOIN4_1

KẾ TOÁN TRƯỞNG (15:02 | 25/08/2017)

1. Công ty CP Secoin Tây Sài Gòn

Địa chỉ: B9-B17, đường số 12, KCN Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP. HCM.

2. Công ty CP Đầu tư Công nghiệp Sài Gòn Secoin

Địa chỉ: 1/8 Lê Văn Tách, KP. Bình Đường 1, P. An Bình, TX. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương (gần chân cầu vượt Sóng Thần) 
Logo_chuan_SECOIN4

TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT (10:23 | 26/06/2017)

Địa điểm làm việc:   

1/8 Lê Văn Tách, KP.Bình Đường 1, P. An Bình, TX. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương (gần chân cầu vượt Sóng Thần) 
Logo_chuan_SECOIN4

KẾ TOÁN TRƯỞNG (10:18 | 26/06/2017)

Địa điểm làm việc:   

1/8 Lê Văn Tách, KP.Bình Đường 1, P. An Bình, TX. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương (gần chân cầu vượt Sóng Thần)

 


 
Logo_chuan_SECOIN4

KỸ SƯ SILICAT (10:12 | 26/06/2017)

Địa điểm làm việc:

1/8 Lê Văn Tách, KP.Bình Đường 1, P. An Bình, TX. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương (gần chân cầu vượt Sóng Thần)

 


 
Logo_chuan_SECOIN4

NHÂN VIÊN CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG - NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH (13:22 | 12/06/2017)

Địa điểm làm việc:

1/8 Lê Văn Tách, KP.Bình Đường 1, P. An Bình, TX. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương (gần chân cầu vượt Sóng Thần)
News letter