1800 6622

recruitment

Logo_xanh_01

SECOIN HƯNG YÊN TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG (14:29 | 09/04/2018)

Địa điểm làm việc: Km 15, Quốc Lộ 5, Mộc Ty, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên            
Logo_xanh_01

SECOIN HƯNG YÊN TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KCS (14:59 | 20/11/2018)

Địa điểm làm việc: Km 15, Quốc Lộ 5, Mộc Ty, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên  
Logo_xanh_01

SECOIN HƯNG YÊN TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH LÀM VIỆC TẠI NHÀ MÁY (14:54 | 20/11/2018)

Địa điểm làm việc: Km 15, Quốc Lộ 5, Mộc Ty, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên         
Logo_xanh_01

SECOIN HƯNG YÊN TUYỂN DỤNG LÁI XE XÚC LẬT XE NÂNG (14:46 | 20/11/2018)

Địa điểm làm việc: Km 15, Quốc Lộ 5, Mộc Ty, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên     
Logo_xanh_01

SECOIN HƯNG YÊN TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN TỔNG HỢP (14:35 | 20/11/2018)

Địa điểm làm việc: Km 15, Quốc Lộ 5, Mộc Ty, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên 
Logo_xanh_01

SECOIN HÀ NỘI TUYỂN DỤNG THỢ CƠ KHÍ SỬA KHUÔN RẬP TẠI NHÀ MÁY (14:20 | 09/04/2018)

Địa điểm làm việc: Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội         
Logo_xanh_01

SECOIN HÀ TÂY TUYỂN DỤNG QUẢN LÝ SẢN XUẤT (13:50 | 20/11/2018)

Địa điểm làm việc: Km 24, QL 6 , Điểm CN Tiên Phương, Chương Mỹ, Hà Tây            
Logo_xanh_01

SECOIN HÀ NỘI TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KCS TẠI NHÀ MÁY (13:42 | 20/11/2018)

Địa điểm làm việc: Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội      
News letter