1800 6622

Gạch bông Secoin tại Hotel Californian - USA

Project Description

Gạch bông Secoin được sử dụng tại Hotel Californian - một khách sạn 5 sao đẳng cấp nằm bên bờ biển thuộc Santa Barbara, USA.

News letter