1800 6622

Cao ốc văn phòng Phước Thành, Quận 2

Cao ốc văn phòng Phước Thành, Quận 2
Project Description

Secoin cung cấp sản phẩm

Sản phẩm: Gạch Bê tông

Năm 2017

Gạch Bê tông Secoin sử dụng tại Dự án Cao ốc văn phòng Phước Thành Quận 2, Tp. HCM

News letter