1800 6622

Project

Dự án Hệ thống Vincom

Dự án Hệ thống Vincom

Secoin cung cấp sản phẩm

Sản phẩm: Ngói màu cao cấp

Năm 2018

Ngói màu cao cấp Secoin sử dụng cho Dự án Vincom, Tây Ninh - Sa Đéc - Phú Quốc

Dự án Vincom Golden River

Dự án Vincom Golden River

Secoin cung cấp sản phẩm

Sản phẩm: Ngói màu cao cấp

Năm 2018

Ngói màu cao cấp Secoin sử dụng cho Dự án Vincom Golden River, TPHCM

Dự án Resort Hòn Ấu

Dự án Resort Hòn Ấu

Secoin cung cấp sản phẩm

Sản phẩm:  Gạch bông cao cấp

Năm 2018

Gạch bông cao cấp Secoin sử dụng cho dự án resort Hòn Ấu, Cần Thơ

Dự án Premier Hạ Long

Dự án Premier Hạ Long

Secoin cung cấp sản phẩm

Sản phẩm: 

Năm 2018

Sản phẩm Secoin sử dụng cho Dự án Premier Hạ Long, Quảng Bình

Nhà máy Nike

Nhà máy Nike

Secoin cung cấp sản phẩm

Sản phẩm: 

Năm 2018

Sản phẩm Secoin sử dụng cho dự án Nhà máy Nike, Hà NộiNews letter